Gå til hovedinnhold Gå til søk

Fremtidsfullmakt

Dersom det inntreffer hendelser som gjør at en myndig person ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser, kan vedkommende settes under vergemål J.fr. vergemålsloven. Slike hendelser kan være sykdom, ulykker e.l. Det er statsforvalteren som har myndighet til å oppnevne verger dersom det blir nødvendig. En oppnevnt verge vil som oftest være fremmed overfor den som trenger verge.

Tanken på at en fremmed skal tre inn i livet på den måten, kan være ubehagelig for mange. For å oppnå en viss kontroll over et slikt scenario, er det imidlertid mulig å lage en fremtidsfullmakt.  Gjennom en fremtidsfullmakt er det mulig å peke ut den personen (ektefelle, samboer, en slektning eller nær venn) man ønsker skal ivareta sine interesser om uhellet skulle være ute.

Det er mange krav til det formelle rundt en slik fremtidsfullmakt. Økonomihuset Fauske anbefaler at man oppsøker profesjonell juridisk hjelp hos advokat eller lignende for å være sikker på at fullmakten står seg juridisk.

Skattemessig fordel ved salg av bolig.

Som regnskapsførere har vi en tendens til å zoome inn på de økonomiske og skattemessige sidene ved livet. I denne sammenheng vil vi peke på særlig én skattemessig grunn til å vurdere fremtidsfullmakt. Dersom personen som trenger verge eier egen bolig og det blir klart at vedkommende ikke lenger vil kunne bo der, kan det bli aktuelt med salg. Har vedkommende opprettet en fremtidsfullmakt og fullmakten omfatter salg av fast eiendom, kan fullmektigen selge boligen. Den skattemessige fordelen ligger i det at fullmektigen kan rekke å selge boligen i tide til at kravet til botid i siste toårsperiode er oppfylt for å oppnå skattefritak på gevinsten. Eldre mennesker kan for eksempel ha svært lav inngangsverdi på egen bolig samtidig som markedsverdien har steget dramatisk. I slike tilfeller kan det ha stor økonomisk betydning for vedkommende om det blir skatt på gevinsten eller ikke.

Tenker du at fremtidsfullmakt er aktuelt for deg eller dine nærmeste – ikke tenk for lenge. Få fremtidsfullmakten på plass før det er for sent!

Les mer om og se eksempler på fremtidsfullmakt her: https://www.vergemal.no/fremtidsfullmakt.447514.no.html

Ta kontakt

Besøk oss i Sjønståveien 2 på Fauske, eller ta kontakt — vi gleder oss til å høre fra deg, og håper vi kan gjøre regnskapshverdagen litt enklere for deg og din virksomhet.