Gå til hovedinnhold Gå til søk

Reiseregninger – må det være så vanskelig?

Reising er så visst ikke det næringsdrivende har drevet mest med de siste par årene. Nå ser vi imidlertid at reiseaktiviteten er i ferd med å ta seg noe opp igjen. I den anledninger er det grunn til å minne om alt pirk og herk som følger med reiseregninger.

Reiseregninger finnes av hensyn til intern økonomistyring i virksomheter, men kanskje mest av hensyn til skattemessige forhold. Reising er noe mange liker å gjøre i privat sammenheng. Derfor har reglene rundt reiser i næring/yrke som gir skattemessig fradrag og ingen innberetning av privat fordel, alltid hatt til hensikt å dra et skarpt skille mot private reiser. Et skarpt skille er nødvendig for å unngå at rent private fordeler kamufleres i litt diffuse kvitteringer fra opphold på hotell, flyreiser og annet. At reiseregninger er både komplisert og egnet for noe spekulasjon har vi sett mange eksempler på i media. Til og med stortingspolitikere har måttet møte i retten i senere tid på grunn av forhold rundt reiseregninger.

Kravene til reiseregninger er godt beskrevet på Altinn.no, se følgende link:

Altinn.no – krav til reiseregning

I store trekk går reglene ut på at reiseregningene må gi nøyaktige og dokumenterte svar på spørsmålene «hvem, hva og hvorfor» og de må dateres og signeres. Reiseregningene kan håndteres både manuelt og digitalt.

Vi ser at det slurves en del med reiseregninger. Vi forsøker å si fra på en hyggelig måte der vi ser mangler og feil. Det er de næringsdrivende selv som er ansvarlig for at disse tingene er i orden. I de tilfellene næringsdrivende blir tatt ut til kontroll på lønnsområdet, ser vi at skatteetaten gjerne har fokus på dette med reiseregninger. Vi har opplevd at kunder som har fått kontroll, må gjøre grundig rede for reiser som har skjedd langt tilbake i tid og at skatteetaten har gjort gjennomskjæring og ilagt påbud om lønnsinnberetning med tilhørende skattetrekk, arbeidsgiveravgift, renter osv. Det kan bli både arbeidskrevende og kostbare runder i slike tilfeller og det oppleves som kjedelig heft også for oss som regnskapsførere.

Det finnes imidlertid håp om forenklinger i det fjerne. I oktober gikk vår fagorganisasjon Regnskap Norge, ut med en pressemelding med følgende overskrift: Vil ha oppgjør med millimeterrapportering knyttet til reise og diett: Kan gi 550 millioner kroner i reduserte kostnader, se link:

Pressemelding – millimeterrapportering

Regnskap Norge har stor tillit i direktorat og departement og kan være en aktør som kan skape bevegelse på dette området. Arbeid med regelendringer tar tid og i mellomtiden må vi altså forholde oss til gjeldende regler.

Til slutt vil vi minne om at det finnes gode elektroniske løsninger som effektiviserer arbeidet med reiseregninger. Det finnes til og med reiseregningsapper som tar mål av seg til å estimere det miljømessige fotavtrykket etter utførte reiser. Det kan være aktuelt for virksomheter som opplever krav om bærekraftsrapportering i forbindelse med miljøsertifisering, anbudsprosesser, finansiering e.l.

Vi hjelper gjerne til både med manuelle og digitale løsninger på området. Det viktigste er at de næringsdrivende selv tar regelverket på alvor og søker hjelp når usikkerheten melder seg.

Ta kontakt

Besøk oss i Sjønståveien 2 på Fauske, eller ta kontakt — vi gleder oss til å høre fra deg, og håper vi kan gjøre regnskapshverdagen litt enklere for deg og din virksomhet.