Gå til hovedinnhold Gå til søk

Rådgivning

Der vi ser muligheter eller behov for endring i virksomheter, hjelpe vi gjerne til og deltar aktivt i virksomheters fremtidsrettede endringsprosesser.

Vi tilbyr hjelp blant annet knyttet til:

  • Skatt
  • Merverdiavgift

Skatt og merverdiavgift er regulert av strenge og komplekse rettsregler. Vi hjelper til der virksomheter ønsker endring for å bedre sin tilpasning til regelverket eller ønsker endring som må vurderes i forhold til regelverket.

  • Strategiutvikling
  • Budsjettering
  • Søknader Innovasjon Norge

Vi møter virksomheter i oppstartfasen, vekstfasen, moden fase og i avvikling. Vi tilbyr hjelp til å reflektere over aktuelle problemstillinger i ulike faser. Vi kan peke på grep som bør tas. Budsjettering inngår som et nyttig verktøy i alle faser. Der det er aktuelt med søknader til Innovasjon Norge eller andre tilskuddsordninger, hjelper vi gjerne til med tallmateriale eller andre betraktninger som kan styrke søknaden.

Systemintegrasjoner

Vi ser at våre kunder i økende grad bruker egne bransjespesifikke forsystemer (elektroniske løsninger for kasse, timeregistrering, kundeadministrasjon, fakturering). Dette er gjerne systemer som produserer data som skal inn i regnskapet. Mange forsystemer har lagt til rette for elektronisk integrasjon med regnskapssystemer, men slike integrasjoner kommer ikke på plass av seg selv. Vi tilbyr hjelp med slike integrasjoner. Der fullstendig integrasjon ikke er hensiktsmessig, gjør vi oss i stedet kjent med forsystemet slik at regnskapsdata kan hentes ut mest mulig effektivt.

Juss

Vår formelle juridiske kompetanse er begrenset, men vi har mange år bak oss med innsyn i økonomiske forhold som tangerer det juridiske området. Vi tilbyr hjelp med å identifisere juridiske problemstillinger som innebærer risiko. Vi henviser til advokater eller andre med formell juridisk kompetanse når vi mener det er nødvendig.

Ta kontakt

Besøk oss i Sjønståveien 2 på Fauske, eller ta kontakt — vi gleder oss til å høre fra deg, og håper vi kan gjøre regnskapshverdagen litt enklere for deg og din virksomhet.