Gå til hovedinnhold Gå til søk

Om oss

Økonomihuset Fauske AS er et veletablert autorisert regnskapsførerselskap og medlem av bransjeorganisasjonen Regnskap Norge. Vi har ført regnskap siden 1983, og har kunder fra mange ulike bransjer, halvoffentlig sektor og frivillig sektor. Kundene er hovedsakelig lokalisert i vår region.

Vi er åtte ansatte med stor bredde i alder, bakgrunn og kompetanse. Økonomihuset Fauske har siden oppstarten levert tradisjonelle regnskapstjenester til våre kunder. Slike tjenester er typisk tilbakeskuende og utføres for å se virksomheters økonomiske utvikling i ettertid og tilfredsstille myndighetenes krav til rapportering. Vi har valgt å definere denne delen av vårt tjenestetilbud nærmere under menyvalget Regnskap. Det skjer stadig mer digitalisering og effektivisering på dette området og vi heier på utviklingen. Vi legger vekt på å involvere våre kunder i bruken av nye teknologiske løsninger som gjør hverdagen enklere og mer effektiv.

Gjennom alle årene med tradisjonelle regnskapstjenester har vi bygd opp mye kunnskap og erfaring som vi ønsker å dele med våre kunder og andre. Vi har derfor de siste årene definert et eget tjenesteområde relatert til dette som du kan lese mer om under menyvalget Økonomisk innsikt.

Der vi ser muligheter eller behov for endring i virksomheter, hjelpe vi gjerne til. Vi har i senere tid definert tjenesteområdet Rådgivning for de tilfellene hvor vi deltar aktivt i virksomheters endringsprosesser.

Tjenesteområdene Økonomisk innsikt og Rådgivning er ikke tilbakeskuende, men framtidsrettet. Vi ser at det er meningsfylt for oss og nyttig for våre kunder at vi på ene siden dokumenterer økonomisk utvikling med faktiske tall gjennom regnskapsføring og på andre siden bringer fram relevant kunnskap og hjelper til med framtidsrettede endringsprosesser. Til sammen danner dette grobunn for ekte verdiskaping.

Misjon

Økonomihuset Fauske AS sin oppgave er å bistå virksomheter i deres verdiskaping ved å:

  • dokumentere
  • formidle informasjon om
  • foreslå forbedringer av

verdiskapingsprosesser, i samsvar med samfunnets regler.

Verdier

Vennlig, nytenkende og kompetent.

Historie

Økonomihuset Fauske AS hadde sin opprinnelse i 1983, som et enkeltpersonforetak tilhørende Tor Sivertsen under navnet Økonomikonsult. I 1995 ble det omdannet til et aksjeselskap. I 1996 ble Terje Andersen ansatt som daglig leder. I en periode på ca. 10 år var selskapet medlem i regnskapskjeden Consis, under navnet Consis Fauske AS. I 2010 gikk selskapet ut av kjeden og navnet ble endret til Økonomihuset Fauske AS. Hanne Prytz tok over rollen som daglig leder i 2016. Oppdragsgiverne har hele tiden bestått av næringsdrivende i mange forskjellige bransjer. Vi har lang erfaring med virksomheter innen tjenesteytende næringer, handelsnæringen, transportnæringen, bygg- og anleggsbransjen, primærnæringene og helse for å nevne noe.

Ta kontakt

Besøk oss i Sjønståveien 2 på Fauske, eller ta kontakt — vi gleder oss til å høre fra deg, og håper vi kan gjøre regnskapshverdagen litt enklere for deg og din virksomhet.